Mật độ xây dựng là gì

Diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc trên tổng diện tích lô đất thì được gọi là mật độ xây dựng. Từ ngày 05/07/2021, theo những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng có những quy định như sau.

I. Mật độ xây dựng là gì?

Mật độ xây dựng

Mật độ xây dựng

Mật độ xây dựng là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc xây dựng trên tổng diện tích lô đất. Tại “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng” đã nêu rõ khái niệm mật độ xây dựng được ban hành ngày 04/08/2008 của Bộ Xây dựng theo quyết định số 04/2008/QĐ-BXD.

Chủ đầu tư sẽ dễ dàng tính toán trong khi xây dựng khi hiểu rõ quy định về mật độ xây dựng. 

II. Cách thức phân loại mật độ xây dựng

Mật độ xây dựng được phân chia làm 2 loại như sau:

1. Một là Mật độ xây dựng thuần

Đây là tỷ lệ diện tích chiếm đất dựa trên tổng diện tích của lô đất công trình xây dựng. Diện tích chiếm đất của một số hạng mục liên quan của công trình sẽ không được tính vào diện tích đất này.

Mật độ xây dựng chung cư

Mật độ xây dựng thuần

Vậy các bộ phận công trình, chi tiết kiến trúc trang trí như: mái đua, mái đón, bậc lên xuống, bậu cửa, hành lang cầu… được tính như thế nào? Nếu các hạng mục này đã tuân thủ các quy định về an toàn cháy, an toàn xây dựng cho phép sẽ không được  tính vào diện tích chiếm đất khi đảm bảo không gây cản trở lưu thông của người, phương tiện và không kết hợp các công năng sử dụng khác.

Các lô đất xây dựng riêng lẻ chiều cao < 25m, diện tích lô đất <100m2 được phép xây dựng đến mật độ tối đa là 100%. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các quy định về khoảng lùi, khoảng cách giữa các công trình theo quy định.

Trong trường hợp không còn quỹ đất do đặc thù hiện trạng của khu vực quy hoạch. Không đảm bảo được chỉ tiêu sử dụng đất của các công trình dịch vụ – công cộng mật độ xây dựng không vượt quá 60%. 

2. Hai là mật độ xây dựng gộp

Mật độ xây dựng gộp là tỉ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc trên tổng diện tích toàn khu đất. Bao gồm sân đường, khu cây xanh, không gian mở và các khu vực không xây dựng công trình trong đó. Có thể bao gồm cả sân, đường, các khu cây xanh, không gian mở và các khu vực không xây dựng công trình.

III. Quy định về mật độ xây dựng

Quy định về mật độ xây dựng

Quy định về mật độ xây dựng

1. Mật độ xây dựng nhà ở nông thôn

  • Mật độ xây dựng tối đa 100% đối với diện tích lô đất 50m2
  • Mật độ xây dựng 90% đối với diện tích lô đất 75%
  • Mật độ xây dựng tương đương 80% với diện tích lô đất 100m2
  • Mật độ xây dựng là 70% với diện tích lô đất 200m2
  • Mật độ xây dựng là 60% với diện tích lô đất 300m2
  • Mật độ xây dựng tối đa tương ứng 50% với diện tích lô đất 500m2 
  • Mật độ xây dựng tương ứng là 40% với diện tích lô đất 1000m2 

2. Đối với nhà phố

mật độ xây dựng nhà phố

Mật độ xây dựng nhà phố

IV. Lưu ý những quy định khi xây dựng công trình kiến trúc

Phần diện tích đất khi sử dụng để xây phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục tiêu và mục đích sử dụng đất. Đặc biệt, bạn bắt buộc phải tuân thủ các quy định được đề ra như chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, yêu cầu bảo vệ môi trường…

Để được phép xây dựng, các chủ đầu tư phải làm hồ sơ thiết kế xây dựng và phải được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, nhà đầu tư bắt buộc phải có trách nhiệm về hồ sơ với những nhà ở có diện tích dưới 250m2

Dựa trên đồ án quy hoạch của đô thị và quản lý quy hoạch, các công trình đặc biệt và được phép thiết kế tầng hầm sẽ có quy định riêng. Nếu công trình xây dựng chưa có quy định quy hoạch chi tiết thì phải tuân theo quy chế quản lý quy hoạch.

Lời kết

Trên đây là những quy định về mật độ xây dựng công trình tối đa mà Asahi Land muốn chia sẻ tới bạn đọc. Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức về bất động sản khác.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng bình luận