Các loại thuế phí khi mua bán nhà đất

Các loại thuế phí khi mua bán nhà đất là gì? Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng khi mua bán nhà đất bạn sẽ phải đóng một số loại phí, vậy bạn đã biết chưa? Tìm hiểu ngay thông tin trong bài viết dưới đây.

1. Khi mua bán nhà đất bạn phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Các loại thuế phí khi mua bán nhà đất

Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế phải đóng khi mua bán nhà đất

Thu nhập chịu thuế sẽ bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Các tài sản gắn liền với đất được hiểu như sau:

  • – Là nhà ở, bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai
  • – Kết cấu hạ tầng và công trình xây dựng gắn liền với đất
  • – Các tài sản khác như: sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (cây trồng, vật nuôi,…)

Thu nhập chịu thuế cũng có thể từ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai; chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước. Hoặc nếu bạn góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hay tăng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì cũng sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân. Khi nhận các khoản thu nhập khác từ chuyển nhượng bất động sản bạn cũng sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng X Thuế suất 2%

2. Lệ phí trước bạ

Các loại thuế và phí khi mua bán nhà

Khoản lệ phí trước bạ theo quy định pháp luật

Với lệ phí trước bạ các đối tượng nhà, đất chịu lệ phí gồm nhà, nhà ở, nhà làm việc, nhà sử dụng cho mục đích khác; đất, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp,….

Giá tính phí này như sau:

Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ = Giá đất tại Bảng giá đất x Thời hạn thuê đất

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ đưa ra mức giá tính lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai. Đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê thì lệ phí trước bạ là giá bán thực tế theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nếu nhà đất mua theo phương thức đấu giá, đấu thầu thì giá tính lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm đất kèm theo giá bán thực tế.

Đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư thì giá trị đất phân bổ được xác định bằng giá đất ban hành theo hệ số phân bổ theo bảng giá đất do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

3. Chi phí công chứng hồ sơ

Các loại thuế khi mua bán nhà chung cư

Công chứng hồ sơ hợp đồng, giao dịch, bản dịch, di chúc, bản sao văn bản,…

Hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu giữ di chúc, bản sao văn bản công chứng đều phải nộp phí công chứng. Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh khi công chứng sẽ tính dựa trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.

4. Phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

Các loại thuế phải nộp khi mua bán nhà

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đây là khoản thu mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất. Lệ phí này sẽ bao gồm:

  • – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất
  • – Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai, trích lục bản đồ địa chính
  • – Văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

5. Chi phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các loại thuế khi mua bán nhà

Phí thẩm định hồ sơ

Đây là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật. 

Như vậy để giao dịch nhà đất, bạn sẽ phải chịu các loại thuế phí khi mua bán nhà đất. Đây là những thông tin cần thiết để bạn có những kiến thức nhất định trong việc mua bán bất động sản. 

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng bình luận